0702-20 19 60
yngve.jonsson@moderaterna.se

Alla behövs. Den som har arbetsförmåga skall komma i jobb. Om alla med arbetsförmåga jobbar ökar den samlade skattekraften. Kommunalskatten kan sänkas – den grundläggande välfärden stärkas – utanförskapet minskas. Skolan kvalitetssäkras så att varje elev som lämnar grundskolan har kunskaper som ger tillträde till önskad gymnasieutbildning. Yrkesinriktade gymnasieprogram kopplas till bristyrken.

Politiska uppdrag

Kommunstyrelsen (ers)
Kommunfullmäktige (led)
Socialnämnden (2:e v. ordf)
Barn-familjerättsutskottet (2:e v. ordf)