070 553 28 00 vmd.solveig@bredband.net Kretsordförande

Kretsordförande

Tron på människans förmåga till utveckling, rätt till frihet men skyldighet att ta ansvar. När det gäller kommunen så är mitt mål att den skall var en trygg och stimulerande kommun att bo i för alla människor. Näringslivet och företagsamheten som ger arbetstillfälle skall vara livskraftiga. Det kommunala arbetet skall bedrivas effektivt och med stor respekt för skattebetalarnas pengar.

Politiska uppdrag

Kommunfullmäktige (2: vice ordf)
Södertörns Brandförsvarsförbund (led)