I ett moderat Botkyrka måste alla ha jämlika livschanser. Det ska inte spela någon roll om du kommer från ett hem med låga inkomster eller har föräldrar med dålig svenska. Vartenda barn ska ha lika möjligheter att komma in på en bra skola och få det där jobbet man vill ha. Vi måste individanpassa skolresurserna, så att inte 50-60 % av barnen (som idag) i vissa skolor inte blir gymnasiebehöriga.

Politiska uppdrag

Utbildningsnämnden (2:e v. ordf)
Kommunstyrelsen (ledamot)
Kommunfullmäktige (ledamot)
AB Botkyrkabyggen (suppleant)
Utskottet Botkyrka som organisation (ledamot)