0707-79 88 75 ufuks@hotmail.com

Jag vill verka för en förbättrad fritidsverksamhet i form av idrott, motion och samvaro anpassat för alla åldrar. Det är viktigt att våra idrottsföreningar och kulturutövare skall ha ändamålsenliga lokaler och hallar som är fräscha, väl tilltagna och framtidssäkrade. Kriminaliteten måste bekämpas med alla medel och de som vill byta bana ska ha vettiga alternativ.

Politiska uppdrag

Kommunfullmäktige (ers)
Kultur- och fritidsnämnden (2:e vice ordförande)
Föreningsutskottet (led)