0701-896297 stina.lundgren@moderaterna.se

Gruppledare och Kommunalråd (M)

Vi Moderater vill göra Botkyrka tryggt att leva, verka och bo i, för alla, såväl gammal som ung. Vi vill skapa ett framtidens Botkyrka, en kommun man har som sitt förstahandsval när man vill etablera sig, starta företag, söka jobb och bosätta sig. För att nå dit måste man ha en ansvarsfull ekonomi i kommunen, öka tryggheten, vara en god arbetsgivare och skapa möjligheter till att bygga och förtäta i attraktiva områden. Även förskolor och skolor ska vara en trygg plats att vara på, där lärandet ska gå i första hand och framtiden skapas för våra barn. De högpresterande eleverna behöver utmanas och de resurssvaga måste få rätt stöd. Vi ska naturligtvis ha fortsatt valfrihet att själv få välja vilken skola, vård eller omsorg man vill ha. Botkyrka har alla dess förutsättningar och vi Moderater har kraften och viljan. Din röst gör skillnad – för ett bättre Botkyrka!

 

Politiska uppdrag

Kommunstyrelsen (2:e v. ordf)

Krisledningsnämnden (2:e v. ordf)

Investeringsberedningen (led)

Kommunfullmäktige (led)

Storsthlm (led)

Södertörns Energi AB (led)

Utskottet Botkyrka som plats (led)
Botkyrka stadsnät AB (v. ordf)