0730-77 45 55 kia.hjelte@moderaterna.se

Trygghet, valfrihet och kvalitet i välfärden är en viktig treenighet för mig. Och de hänger ihop. Vi måste öka tryggheten för alla men främst för barn och unga i vår kommun. Alla har rätt att vistas ute i vårt samhälle, att vara med på olika aktiviteter, även kvällstid utan att känna oro. Valfrihet är en grundförutsättning för självständighet och utveckling. Jag tycker det är självklart att vi ska kunna välja hemtjänst, skola, vårdcentral och barnomsorg. Att den valfriheten ska finnas och finnas kvar är något jag kämpar för.

.

Politiska uppdrag

Kommunfullmäktige (led)
Kommunstyrelsen (ers)
Vård- och omsorgsnämnden (2:e v. ordf)
AB Botkyrkabyggen (v. ord)
Borgerlig begravningsofficiant (opolitiskt)
Landstingfullmäktige (led)