Ett urval av yttranden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder!

alliansen_st_pms

Yttrande: (M) + (KD) + (L) + (C) Politiskt fora: Kommunstyrelsen Datum: 2017-03-06 Ärende: 57 Företrädare: Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson (L), Robert Steffens (C) Rubrik: Slutrapport: Svar på remiss: Ordning och reda i välfärden (KS/2016:808) Klicka här för att ladda ner yttrandet.

nya_m_farg_mindre

Yttrande: (M) + (KD) Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Datum: 2017-03-06 Ärende: 46 Företrädare: Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD) Rubrik: Slutrapport: Bergfotsvägen (KS/2017:150) Klicka här för att ladda ner yttrandet.

nya_m_farg_mindre

Yttrande: (M) + (KD) + (C) Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Datum: 2017-03-06 Ärende: 44 Företrädare: Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Rober Steffens (C) Rubrik: Återrapportering av projektet 13 nya förskolor (KS/2016:848) Klicka här för att ladda ner yttrandet.

nya_m_farg_mindre

Yttrande: (M) Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Datum: 2016-11-28 Ärende: 230 Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson Rubrik: Ny finanspolicy (KS/2016:778) Klicka här för att ladda ner yttrandet.

nya_m_farg_mindre

Yttrande: (M) Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Datum: 2016-10-28 Ärende: 213-216 Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson Rubrik: Omreglering av tomträttsavgälder (KS/2016:723, KS/2016:728, KS/2016:729, KS/2016:730) Klicka här för att ladda ner yttrandet.