En del av våra yrkanden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder!

banner2014_1_jimmy

Yrkande: (M) Politiskt fora: Kommunfullmäktige Datum: 2016-11-24 Ärende: 209 Företrädare: Jimmy Baker, Kia Hjelte, Stina Lundgren, Yngve RK Jönsson, Carl Baker, Andrei Ignat, Thérèse Hellichius, Ellen Nilsson, Anders Byrsenius. Rubrik: Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS/2016:257) Klicka här för att ladda ner yrkandet.

Rödstu_Hage,_oktober_2011b

Yrkande: (M) + (L) Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Datum: 2016-10-10 Ärende: 189 Företrädare: Jimmy Baker (M), Lars Johansson (L) Rubrik: Svar på motion: Mer idrott i skolan (M), (L) (KS/2015:732) Klicka här för att ladda ner yrkandet.

alliansen_st_pms

Yrkande: (M) + (KD) + (L) + (C) + (TuP) Politiskt fora: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Datum: 2016-10-10 Ärende: 185 Företrädare: Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Lars Johansson (L), Robert Steffens (C), Anders Thorén (TuP) Rubrik: Åtgärder till följd av skjutförbud på Hacksjöbanan (KS/2016:665) Klicka här för att ladda ner yrkandet.