Ta fram rutiner för förebyggande av smittskyddsarbete och rutiner hur man hanterar ett utbrott av smittsam sjukdom på kommunens samtliga arbetsplatser. Vi, i samråd med majoritetens f.d. ordförande i nämnden, lade i oktober 2015 ett nämndinitiativ om att ta fram rutiner för förebyggande smittskyddsarbete. När nämnden behandlade initiativet 2016-12-05 hänvisade dock tjänstemannaförslaget till att frågan sorterar… Läs mer 

politiker_kiahjelte

När man inte orkar eller kan laga mat själv och man har beslut om att få färdig mat, får man oftast matlådor s.k. matdistribution. Dessa kan se lite olika ut i olika kommuner. Ibland får man frysta matlådor för hela veckan på en gång, ibland får man matlådan för dagen att värma i mikron. Många… Läs mer 

banner2014_2_kia

Inom vård- och omsorgsverksamheten finns, som på många håll i dagens Sverige, problem att behålla personal och problem med att rekrytera personal. Dessutom ser vi att sjuktalen ökar och det späder naturligtvis på de sammantagna problemen. En annan faktor som ytterligare komplicerar personalsituationen är att personalen endast till drygt 50 procent är nöjda med sin arbetssituation.… Läs mer 

nya_m_farg_mindre

Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en utbildningsform som startade hösten 2009. YH-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Innehållet i utbildningarna bygger på kunskap som uppkommit vid produktionen av varor och tjänster, och de syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Klicka här för… Läs mer 

banner2014_3_stina

Skolan skall garantera en lugn och trygg arbetsmiljö med ordning och reda. Alla skolor skall ha en fungerande likabehandlingsplan mot mobbning och våld. Vi anser att det bör råda nolltolerans mot alla typer av brott och kränkande behandling i kommunens samtliga skollokaler. Alla brott ska polisanmälas. Klicka här för att ladda ner motionen.

banner2014_1_jimmy

I Botkyrka kommun finns inte bara en, utan faktiskt två lokaltidningar. Medborgarna är därmed ganska lyckligt lottade utifrån det faktum att det därmed finns en viss mångfald av den kritiskt granskande journalistiken där kommunen, förvaltningarna, verksamheterna och politiska beslut granskas och återrapporteras till medborgarna. Det blir lite skevt att kommunen väljer att ensidigt förlägga all annonsering till endast den ena… Läs mer 

nya_m_farg_mindre

I Östersunds kommun köper allmännyttiga Östersundshem in runt hundra stycken Attefallshus, i syfte att kunna bereda bostäder åt exempelvis flyktingar, studenter och arbetslösa. Vi anser att Östersunds modell är intressant och något som även Botkyrka skulle kunna se över. En tänkbar lösning för vårt vidkommande är att kommunen tecknar avtal med villaägare om att förhyra plats för Attefallare på tomten… Läs mer 

nya_m_farg_mindre

Vi moderater drivs av en strävan att inte bara hitta olika vägar att underlätta för företagandet i kommunen, utan också att se till att Botkyrkabornas skattemedel används effektivt. Tyvärr fyller inte Arbets- och näringslivsberedningen idag någon av dessa två förutsättningar för att motivera sin fortsatta exsistens. Klicka här för att ladda ner motionen.

banner2014_1_jimmy

Botkyrka ger, genom Kompetensfonden, möjligheten för ett vårdbiträde att läsa in eller komplettera sin undersköterskeutbildning, eller en barnskötare att läsa in förskollärarutbildning och lärarutbildning, för att ta ett par exempel. Vi moderater menar dock att kommunen har missat en viktig aspekt kring Kompetensfonden. Alla de elever och Botkyrkabor som varje dag får t.ex. undervisning eller vård i fristående alternativ! Varför… Läs mer