ValDebatt 2018: Moderaterna

Ett annat Botkyrka är möjligt! Vi behöver framöver prioritera den grundläggande välfärden. Dina skattepengar behöver gå till vård, skola, omsorg, ökad trygghet och t.ex. väg- och fastighetsunderhåll. Bidragsutbetalningarna till mötesplatsföreningar, vuxenkultur, upplevelsesektorn och en onödigt stor kommunal byråkrati måste antingen stoppas eller kraftigt reduceras. Ordning och reda i kommunens ekonomi gör att vi kan höja kvaliteten i välfärden och kanske också sänka kommunalskatten. Dina skattemedel ska inte användas till för att hitta rödgröna politikers nya och ”roliga” projekt.

Skjutningar, rån, kriminella gäng och våldtäkter. Det är den bilden övriga landet får av särskilt utsatta områden som Norra Botkyrka och Storvreten. Vi kan inte ha det så längre. Det behövs fler välutbildade väktare i det allmänna rummet med större befogenheter att ingripa, såväl stationära väktare som delar i olika ambulerande team. Fler och rätt förebyggande insatser redan från grundskolans första år och framåt. Trygghetsskapande samhällsplanering; utformning av parker, gångvägar, fler kameror och bättre belysning. Men även nolltolerans mot klotter.

Alla de nyanlända Botkyrkabor som har fått uppehållstillstånd behöver förstå att de behöver anpassa sig till våra lagar och värderingar. Vi kan inte acceptera parallella samhällen och lagar. Vi bör aldrig tolerera ex. månggifte, könsstympningar, hedersförtryck eller slöjor på flickor i skolan. Vi kan inte heller låta nyanlända gå före i bostadskön och kommunen ska inte köpa bostadsrätter.

Moderaterna står upp för valfriheten. Vi är övertygade om att de allra flesta vill kunna välja sin skola själv, eller välja en hemtjänstutförare som har en attraktiv profil. Elever som går i friskolor i kommunen får mycket bättre betyg än elever som går i de kommunala skolorna. I vissa kommunala skolor blir knappt hälften behöriga till gymnasiet. Vi har mycket att lära av friskolorna, så att alla elever – även de som går i kommunal skola – får samma möjligheter till bra betyg.

Kommunen är ständigt i botten i länet när det gäller företagsklimatet. Vi behöver underlätta för företagsetableringar, erbjuda färdig mark, tacka ja till alla som vill etablera sig och inleda ett starkt samarbete för att få fram fler arbetsplatser och riktiga sommarjobb i kommunen.

Vi moderater söker ditt stöd den nionde september! Vi vet, efter 25 år av socialdemokratiskt oavbrutet maktinnehav, att vi kan bli betydligt bättre. Det finns en annan väg för Botkyrka men då är det dags att låta en moderatledd opposition ta vid. Rösta för en mer hoppfull framtid, lägg din röst på Moderaterna!

Stina Lundgren (M)
Gruppledare

Willy Viitala (M)
Politisk sekreterare

Många av våra medborgare vill inte använda sig av våra kommunala dusch- och toalettutrymmen för att de, rent ut sagt, är för snuskiga. Detta är ett stort problem särskilt för många av våra elever i skolan, som ofta håller sig ifrån att gå på toaletten under skoldagen samt att de undviker att duscha efter gymnastiklektionerna.… Läs mer 

moderaterna

Turerna kring Rödstu Hages framtid har varit många. Tydligt är att Socialdemokraterna har fått backa kring sin först uttalade vilja att riva friidrottsplatsen och bygga över den helt med bostäder. Detta tack vare att människor från idrottsföreningar i närområdet, men även från hela kommunen, har hört av sig och protesterat. Vi Moderater ser värdet av… Läs mer 

moderaterna

Tullingepartiet har, i en skrivelse (klicka för att ladda ned) till samtliga partier i Botkyrka, låtit meddela att man bojkottar dialogforum i Tullinge tills vidare. Man anger bl.a. skäl som brist på insyn, dialog, information, möjlighet till påverkan, representativitet, återkoppling, nytta för skattepengarna m.m. Detta innebär att TuP numera har anslutit sig till alliansens syn… Läs mer 

moderaterna

Socialdemokraterna märker hur valet håller på att förloras. Inga medel skys längre för att mobilisera väljarna i förorterna. I Huddinge briserade nyligen en första skandal, i Botkyrka känner vi igen kampanjmetoderna. Här har man dock gått ett steg längre och inrättade redan 2006 s.k. ”samhällsinformatörer” vara främsta uppgift är att mobilisera soffliggare åt socialdemokratin.

moderaterna

De rödgröna föreslår en särskild ungdomsskatt på 11 miljarder kronor med höjda arbetsgivaravgifter vilket skulle slå hårt mot bland annat Botkyrkas ungdomar. Det är en ren straffbeskattning som riktar udden mot unga människor och sviker dessa. Vi bör underlätta att anställa en ungdom istället för att göra det dyrare. Att betala 40 000 kronor mer årligen attraherar inget… Läs mer 

moderaterna

Replik på ”Vilka bibliotek vill Moderaterna stänga?”, Mitt i Botkyrka/Salem 8/6-2010. ”Bokmalen”, du behöver inte vara orolig. Biblioteksservicen kommer snarare att bli bättre om vi får kommuninvånarnas förtroende att förvalta kommunen under nästa mandatperiod. Motionen till kommunfullmäktige handlade om att vi vill utreda om det är möjligt att slå samman skolornas biblioteksorganisation med de nuvarande… Läs mer 

moderaterna

Moderaterna i Botkyrka blir bestörta av att se att kommunala tjänstemän ger sig in i en partipolitisk debatt i lokala medier, som i Mitt i Botkyrka 29/6-2010. Självklart får alla kommunens invånare ha åsikter om enskilda insändare i lokaltidningen. Men är det verkligen lämpligt att kommunen står som avsändare på en insändare, där uppgifter från… Läs mer 

moderaterna

Stockholmsregionen växer och är navet i hela Sveriges ekonomi. Varje år väljer därför tiotusentals människor att flytta till vår region. Botkyrka kommun har ett gyllene läge strax söder om Stockholms stad. Närheten till stadens arbetsplatser och lärosäten, kombinerat med en fantastisk natur, gör vår kommun attraktiv för många. Dessa tillgångar är något som vi skulle… Läs mer 

moderaterna

Kommunens totala budget är för nästa år 3,7 miljarder kronor som ska räcka för kommunens samtliga verksamheter. När vi betalat in vår kommunalskatt och betalat avgifter för förskola och vattenförbrukning med mera så saknas det ändå en miljard kronor som vi får från utjämningssystemen (andra svenskars skattemedel). Vänsterexperimentet, S+V+MP, lägger gärna t.ex. 17 miljoner på… Läs mer