En fråga som ställs i kommunfullmäktige kallas ”enkel fråga”. På den här sidan publicerar vi ett urval av de ”enkla frågor” vi ställer i kommunfullmäktige!

Till Utbildningsnämndens ordförande, Emanuel Ksiazkiewicz (S).

Förebyggandet av fler händelser som på förskolan Björkstugan

Det var med förfäran och ilska som vi tog del av nyhetsrapporteringen kring det som har inträffat på Björkstugan i Tumba.

Alla som har egna barn vet att risken för att en pedofil kan ha utsatt dem för någonting är bland det absolut värsta man oroar sig för. Vi behöver sluta vara naiva när det finns många exempel på pedofiler som söker sig till positioner där de är nära barn, som i exempelvis skol- eller i föreningssammanhang.

Vad som har gått fel på plats måste utredas och få konsekvenser, men det övergripande ansvaret ligger solidariskt på alla i såväl utbildningsnämnden som i förvaltningsledningen. Vi har inte gjort tillräckligt för att förebygga och förhindra den här typen av händelser. Vi har inte heller diskuterat frågan alls före allt uppdagades på Björkstugan.

Vi anser att kommunikationen med alla berörda föräldrar borde ha skett direkt genom telefonsamtal och inte som det blev enbart via Vklass. Förvaltningen tog under krisperioden bra beslut men implementeringen tog för lång tid.

Nu måste vårt fokus ligga på att hitta alla möjliga vägar för att kunna göra vad vi kan för att försvåra att någonting liknande inträffar igen.

Givet det av ovanstående vill jag fråga utbildningsnämndens ordförande:

Är du villig att pröva fler vägar än vad förvaltningen hittills lyft fram för att kunna förebygga och försvåra för att fall som Björkstugan ska kunna hända igen?

Willy Viitala (M)


I Svenska Dagbladet 20 februari 2017 kunde vi läsa följande (av Ivar Arpi): ”På Botkyrka bibliotek har man också avstått från att köpa in boken. När jag ringer vill verksamhetschefen inte prata med mig, men sms:ar senare att de valt att inte ta in boken eftersom den är ”baserad på selektivt vald statistik”. När jag… Läs mer