Ytterligare 35 miljoner till cirkusen

I Tekniska nämnden förslag till investeringsplan för 2012-2015 så finns posten ”ombyggnad av cirkushall” med prislappen 35 miljoner kronor. På Samhällsbyggnadsnämndens samamnträde den 12/4 fanns ett ärende om Rotemannens (Subtopia-området i Alby) expansion. Här fanns en föreslagen ändring i detalplanen med som medger ut- och ombyggnad av cirkushallen på området, samt förslag på ett femvåningshus med oklart användingsområde.

Detta är investering som vi ännu inte tagit ställning till. Det kan vara så att vi vill använda dessa 35 miljoner kronor till annat. Vi yrkade därför på återremiss och avslag i Samhällsbyggnadsnämnden och deltog inte i beslutet  i Tekniska nämnden.

Vi har, på kommunfullmäktige 17/12-2009, lagt en motion där vi vill få reda på vad den totala kostnaden för Botkyrkas skattebetalare för att stödja upplevelseindustrin ligger på. Svaret verkar dröja.

Vi vill inte att de nya exploateringarna på Rotemannen-området ytterligare ökar på totalkostnaden för upplevelseindustrin.