Vi yrkar på sänkt skatt för 2015!

Botkyrka kommun har idag, tillsammans med Södertälje, länets högsta skattesats på 20,13 kronor. Moderaterna vill sänka skatten med 25 öre till 19,88 kronor per intjänad hundralapp. Vi finansierar detta i vår ettårsplan – utan att genomföra nedskärningar i välfärdens kärna (skola, vård och omsorg).

Vårt förslag om att sänka skatten med 25 öre kan låta lite – men med vår skattesänkning skulle en genomsnittlig undersköterska och förskolelärare få behålla mer än 720 kronor av sin lön varje år. En sjuksköterska skulle få behålla över 800 kronor och en polis över 900 kronor. Med vår skattesänkning skulle Botkyrka hamna på lägre skattesats (sett till 2014 års skattesatser) än t.ex. Salems- och Värmdö kommun, men vi skulle fortfarande ha högre skatt än t.ex. Haninge och Huddinge

Skattesänkningen motsvarar ungefär 35 miljoner kronor i driftbudgeten och vi finansierar denna genom att vi ser till att sälja mer mark, lägger mindre pengar på vuxenkultur och mötesplatsföreningar, effektiviserar onödig administration och inte minst säger nej till ett idéhus i Tullinge som beräknas belasta kommunens ekonomi med upp till 10 miljoner kronor – varje år

Uppstår stora överskott till följd av effektiviseringar och minskade utgifter så är det vår uppfattning att pengarna i rimlig omfattning skall gå tillbaka till alla Botkyrkabor i form av sänkt skatt. Det är inte sunt att istället låta politiken spendera pengar på sådant som de rödgröna uppfattar som ”roligt”.

Jimmy Baker
Kia Hjelte
Stina Lundgren
Yngve RK Jönsson