Vi yrkar på sänkt kommunalskatt!

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt, men det är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. En skattesänkning är med andra ord en viktig frihetsfråga.

Det sägs ofta att sänkta skatter inte löser alla problem. Så är det. Detsamma gäller det omvända. Men skattesänkningar handlar inte bara om att stimulera fram önskade beteenden. Det handlar framför allt om det djupt moraliskt riktiga i att låta den som förtjänat pengarna behålla dem själv.

Vi moderater yrkade därför i kommunstyrelsen på att sänka skatten med 25 öre.