Vi vill sänka skatten

Botkyrka kommun är en stor kommun med en budget över fyra miljarder kronor. Vi ska aldrig debitera högre skatt än vad som är nödvändigt. Kommunens ekonomiska planering måste alltid i första hand utgå ifrån att säkerställa kvaliteten i välfärdens kärna.

Klicka här för att ladda ned vår flyer.