Vi vill förstärka välfärden i Botkyrka

PRESSMEDDELANDE 2012-11-05: klicka här för att ladda ned dokumentet.

Vi vill förstärka välfärden i Botkyrka

Vårt förslag till ettårsplan präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp. Vi har ett lägre driftsnetto än majoriteten och vidare ser vi till att inte öka upplåningen i samma utsträckning. Via omprioriteringar värnar vi välfärden samtidigt som vi har utrymme för satsningar på t.ex. skolan och idrotten. Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler bostadsrätter och villatomter i kommunen.

– Vi satsar även mer än S+V+MP på underhåll av gator och vägar och vi vill snabba upp bygglovshanteringen genom att förstärka den enheten. Vi lägger mer pengar på gestaltningsfrågorna och “tryggt & snyggt” dvs. renhållning, otrygga miljöer och belysning. Man ska trivas bättre i Botkyrka, menar Jimmy Baker (M), kommunalråd.

Inom kultur- och fritid gör vi omprioriteringar inom budgeten, bl.a. mindre pengar till subventionerad kultur för vuxna för att istället satsa mer på barn och ungdomar, exempelvis kulturskolan och bättre öppettider och kvalitet på fritidsgårdarna. I skolan vill vi minska på administrationen och istället satsa på IT i skolan, en egen dator även för elever i skolår 6 samt SL-kort till elever med långt till skolan.

– Vi satsar mer på vård- och omsorg, som vi upplever är underbudgeterat från den styrande majoritetens sida. Förvaltningen har under många år gått med underskott och dessutom har kommunen i flera år tvingats betala viten för att vi inte lever upp till de beslut och åtaganden som kommunen har, säger Jimmy Baker (M).

– Vi vill dessutom på sikt sänka kommunalskatten i kommunen. I vårt förslag till ettårsplan redovisar vi kommunens ekonomi och resultat för de senaste 15 åren som visar att det är fullt möjligt att sänka skatten i Botkyrka samtidigt som vi förbättrar kvaliteten i välfärden, avslutar Jimmy Baker (M).

För mer information, kontakta:

Jimmy Baker (M)
Kommunalråd
jimmy.baker@moderat.se
0701-42 25 00

Willy Viitala (M)
Politisk sekreterare
willy.viitala@moderat.se
0708-89 18 31