Vi vill förbättra bibliotekens servicegrad

Replik på ”Vilka bibliotek vill Moderaterna stänga?”, Mitt i Botkyrka/Salem 8/6-2010.

”Bokmalen”, du behöver inte vara orolig. Biblioteksservicen kommer snarare att bli bättre om vi får kommuninvånarnas förtroende att förvalta kommunen under nästa mandatperiod.
Motionen till kommunfullmäktige handlade om att vi vill utreda om det är möjligt att slå samman skolornas biblioteksorganisation med de nuvarande bibliotekens organisation. Syftet är att vi, till skillnad från socialdemokraterna, vill ha bibliotek i varje kommundel som är större, bättre och har mer flexibla öppettider än vad som är fallet idag.

Vårsta bibliotek är ett utmärkt exempel, att ha öppet kl. 12-16 på tisdag och torsdag, samt stängt övriga dagar, förutom måndag, är inte ett exempel på god service. Vi vill, genom vår motion, säkerställa att alla bibliotek, även det i Vårsta, är öppet när folk kan komma dit, vilket är efter jobbet och på helger.

Jimmy Baker
Kretsordförande (M)