Vi satsar på vård- och omsorg

Moderaterna satsar mer på Vård- och omsorg än vad den styrande majoriteten S+V+MP gör. Vi upplever att verksamheten är underbudgeterad i dagsläget. Förvaltningen har under många år gått med underskott och beskedet är att så kommer det att vara även de kommande åren.

Klicka här för att ladda ned vår flyer.