Vi satsar på en ökad trygghet i kommunen

Allt för många människor känner sig otrygga i sitt bostadsområde och när de är ute och promenerar, går och handlar eller besöker släkt och vänner.

Vi moderater vill inte att Botkyrka ska vara känd som en otrygg kommun. Alla måste ta ett större ansvar för att tryggheten ska öka. Kommunen ska ha en tydlig roll som samordnare i det arbetet. Det handlar om information i skolan och på fritidsgårdar. Men det handlar också om att nolltolerans mot alla former av brott ska råda inom kommunens lokaler.

Det handlar om att få fler vuxna att vara ute på kvällar och skollov, satsningar på nattvandrare i samarbete med skola, socialförvaltningen, föreningar, polis med flera.

Botkyrka ska även vara en hel och ren kommun, vi tycker att kommunen i större utsträckning borde satsa på städning, underhåll och försköningar i det allmänna rummet.

Bostadsområden, gång- och cykelvägar, torg och stationsområden ska vara prioriterade områden för trygghetssatsningar. Belysning, bänkar och parker ska hålla en standard som inte inbjuder till ökad skadegörelse. Vi vill öka kommunens fokus på trygghetsfrågorna, våld och övergrepp i alla former.