Vi är tveksamma till konfessionella skolor!

Vi är generellt positiva till etableringen av fler fristående aktörer i Botkyrka. Valfriheten ökar för våra barn och ungdomar som får fler skolor och pedagogiska inriktningar att välja mellan.

Generellt innebär fler konkurrenter till de kommunala skolorna att de kommunala skolornas kvalitet kommer att höjas, då dessa måste göra det för att kunna hävda sig i konkurrensen med andra. En etablering gynnar alltså även de som väljer att gå i kommunala skolor.

Ämnesundervisningen i alla skolor ska vara saklig och allsidig. Det innebär att den ska vara opartisk och icke-konfessionell och att målen fullt ut ska motsvara Skolverkets kursplaner. Vid sidan av ämnesundervisningen i kursplanestyrda ämnen kan (enligt tvingande lagstiftning) en fristående skola ha en konfessionell inriktning.

Moderaterna i Botkyrka har tidigare inte motsatt sig etablering av skolor med en konfessionell inriktning. Men vi har under de senaste åren omvärderat vårt ställningstagande på basis av nya erfarenheter och intryck.

Vi är sammanfattningsvis oroliga för att en konfessionell inriktning kan bidra till en ökad segregation. Konfessionella skolor motverkar dessutom att elever med olika bakgrund får möjlighet att mötas. Det finns också en uppenbar risk att den konfessionella inriktningen (oavsett vilken) motverkar delar av läroplanen, exempelvis inom jämställdhet, HBTQ-frågor, biologi, sexualundervisning, idrott osv.

Det är vår uppfattning att varje skola ska granskas lika kritiskt och uppfylla samma, höga kvalitetskrav. Vi ser därför fram emot skärpta sanktionsmöjligheter mot skolor som inte följer regelverket eller som brister kvalitetsmässigt.