Vi säger ”ja” till handbollen!

PRESSMEDDELANDE 20110423

Moderaterna i Botkyrka

Vi säger ”ja” till handbollen!

Först och främst så vill vi uttrycka vår stolthet och glädje över att Tumba Handboll återigen är där de hör hemma, i Elitserien. Botkyrka kommun har tidigare fått dispens från handbollsförbundet när det gäller utbyggnaden av Tumba idrottshus. – Denna gång bör idrottshuset byggas om för att klara av de krav som måste uppfyllas för att hallen ska kunna inhysa elitseriehandboll, menar Petja Svensson (M), 2:e vice ordf. Kultur och fritidsnämnden.

Detta ställningstagande gäller enbart för idrottshuset och ska inte ses som principiellt, en förutsättning för oss var att även kampsporten bereddes större lokaler, vilket de har behövt länge. – Vi vill dock framhålla att Moderaternas målsättning är att vi, på t.ex. Hågelbyområdet, ska kunna ha en multihall som klarar av att härbärgera flera olika elitlag – i flera olika sporter, betonar Anders Peterson (M), kommunalråd.

Men denna multihall ligger flera år framåt i tiden och idrottshuset måste åtgärdas nu. – För oss Moderater är det självklart att investeringar i idrotten måste prioriteras i kommande flerårsplan för 2012-2015. Idrotten berör så många invånare och får inte hamna på mellanhand mot andra satsningar inom t.ex. upplevelseindustrin, avslutar Petja Svensson (M), 2:e vice ordf. Kultur och fritidsnämnden.

För mer information, kontakta:

Anders Peterson
Kommunalråd (M)
anders.peterson@moderat.se
0708-89 21 11

Petja Svensson
2:e vice ordf Kultur och fritidsnämnden (M)
petja.svensson@moderat.se
0727-26 79 00

Willy Viitala
Politisk sekreterare (M)
willy.viitala@moderat.se
0708-89 18 31