Vi måste stoppa våldet! The violence must be stopped!

Skottlossningar, misshandelsfall, stölder och bilbränder har slagit rekord i Botkyrka under 2009-2010. När tre personer i januari sköts inne på en fritidsgård i Fittja i år passerades en sista gräns.

Från 2011 och framåt lovar vi att genomföra en särskild tryggt och snyggt-satsning som bland som innebär att allt klotter tas bort inom 24 timmar, att trasiga lampor byts ut direkt och att buskar och sly röjs undan för att motverka känslor av otrygghet. Fler trygghetsaktörer ska finnas ute under helgkvällar och nätter. Vi behöver få hit fler poliser och poliskontor. De största förebyggande insatserna behöver göras redan i grundskolan och på fritidsgårdarna. Hederskulturen, där främst kvinnor trycks ner, måste lyftas fram och aktivt motverkas.

Shootings, assaults, thetfs and car burnings were at an all-time high in Botkyrka during the years 2009-2010. When three people were shot down at a youth recreation centre in Fittja this year, the final line was crossed.

From the year 2011 and onwards, we promise to implement a security  campaign throughout Botkyrka. All grafitti shall be removed in 24 hours. Broken streetlights shall be instantly replaced and undergrowth and shrubbery will be trimmed for more safe surroundings. More volunteers like parents must be walking the streets on weekend evenings and nights. We need more police offices and officers in Botkyrka. The most important pre-empetive efforts have to be carried out at the pre-school level and at the nine-year compulsory schools.  The culture of honour, where mostly women are supressed, must be fully investigated and vigorously fought.

Anders Peterson (M)
Kommunalråd

Jimmy Baker (M)
Kretsordförande