Vi måste se till dem hemlösas bästa!

PRESSMEDDELANDE 2011-11-16: Klicka här för att ladda ned dokumentet.

Nu har beslutet fattas att flytta enheten för hemlösa från det kommunalt drivna, särskilda omsorgsboendet Silverkronan. Bakgrunden är bl.a. flertalet incidenter, inklusive en Lex Sarah-anmälan.

– Redan då beslutet fattades 2007 så påtalade vi Moderater att man inte borde bedriva verksamhet inom äldreomsorgen i samma lokaler som verksamhet för hemlösa. Människor med demenssjukdomar, ålderssvaga, som i många fall är multisjuka har inte samma behov som hemlösa. De svårigheter som finns och den omvårdnad som behövs kring de olika grupperna skiljer sig åt, säger Kia Hjelte, 2.e vice ordf i Vård- och omsorgsnämnden (M).

– Vår uppfattning då var att de hemlösas behov bättre skulle tillgodoses om de fick tillgång till bl.a. ett boende och psykosocial hjälp frikopplat från ordinarie äldreomsorgsverksamhet. Tyvärr brukar det finnas missbruksproblematik i gruppen hemlösa och de år som verksamheten funnits på Silverkronan har inte varit problemfria, menar Jimmy Baker, kommunalråd (M).

– Majoriteten behöver nu gradvis hitta nya lösningar för kommunens hemlösa. Man behöver även bygga och starta boenden för personer med olika typer av funktionshinder, vilket vi påtalat i åratal. Man måste leverera boenden till dem som fått rätt till detta genom LSS, som det är nu ligger Botkyrka i topp när det gäller utdömda viten. Vi köper fler platser än någonsin utanför kommunen vilket blir dyrare och medför problem med kvalitetskontrollerna. Dessutom går nämnden med stora underskott varje år.

Det är inte acceptabelt att majoriteten genom underbudgeteringar och orimliga effektiviseringskrav försöker att spara in på våra äldre och sjuka, avslutar Kia Hjelte (M).

För mer information, kontakta:

Kia Hjelte
2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden
kia.hjelte@moderat.se

Jimmy Baker
Kommunalråd (M)
jimmy.baker@moderat.se

Willy Viitala
Politisk sekreterare (M)
willy.viitala@moderat.se