Vi kräver en oberoende granskning!

Under flera år har barnen på Storvretskolan behövt utstå våld och otrygghet på sin skola. Dessa problem har varit kända för kommunen men ändå har det inte skett tillräckliga förändringar. Förhoppningsvis kan Skolinspektionens kontroll av skolan inge barnen hopp om studiero och en framtidstro. Men hur kunde det gå så fel?

Vi behöver få reda på orsakerna till varför utvecklingen på Storvretskolan inte lyckades vändas samt varför de gav en felaktig lägesrapport till utbildningsnämnden. Willy Viitala (M), andre vice ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka kommun.

Under de senaste två åren har fyra av Botkyrkas skolor; Björkhaga, Malmsjö, Grindtorp och Storvretskolan varit uppmärksammade av både Skolinspektionen och medier. Samtliga skolor blev förelagda viten under 2016, men Storvretskolan har återigen blivit aktuell p.g.a. bristande åtgärder från kommunens sida. Nu har Skolinspektionen fattat beslut om att vidta statliga åtgärder för rättelse. Från kommunens sida var de initiala åtgärderna att låta ett par personer sluta samt att ta fram ett åtgärdspaket. Men vi saknar fortfarande en oberoende granskning kring hanteringen av ärendet.

Under de senaste åren har utbildningsnämnden kontinuerligt fått information om att man har vidtagit rätt åtgärder på Storvretskolan och att utvecklingen går åt rätt håll. Denna information har varit uppenbart felaktig. I november hade Moderaterna, Tullingepartiet och Vänsterpartiet ett möte med nämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) kring vad vi ansåg var brister i förvaltningens arbete gentemot nämnden.

Det är allvarligt att förvaltningsledningen har presenterat felaktig information inför utbildningsnämnden, särskilt som frågorna är så centrala för Botkyrkas elever.

Vi vill att en oberoende utredning tillsätts för att få tydlighet om var i kommunens organisation som det har brustit. Att ta reda på var det har brustit är att ta ansvar för framtiden.

Willy Viitala (M)
Bekir Uzunel (V)
Bertil Rolf (TUP)