Vi kan tänka oss att sälja Botkyrka Stadsnät AB

Vi anser att det är ett steg i rätt riktning att kommunen föreslås förvärva aktierna i Botkyrka Stadsnät AB. Vi var från början tveksamma till att kommunen skulle engagera sig i att utveckla ett stadsnät – och det var likaledes fel att verksamheten först lades i ett dotterbolag till AB Botkyrkabyggen.

Nu tar kommunen över Botkyrka stadsnät, men vi vill påpeka att det finns inget egenvärde i att kommunen äger ett eget bredbandsbolag. Bolaget kan lika gärna ägas av någon aktör på marknaden. De medel som inbringas vid en försäljning kan i sådant fall användas till amorteringar på låneskulden, eller till att finansiera egna investeringar inom välfärdens kärna.