Vi har inte tagit ställning för någon kommundelning

På förekommen anledning vill vi i Moderaterna Botkyrka tydligt säga att vi som parti inte har tagit ställning i frågan huruvida kommunen bör delas eller ej.

I lördagens Södra Sidan-tidning (som distribueras längs den röda t-banelinjen) fanns på sidan tre den felaktiga rubriken ”Moderaterna vill dela Botkyrka”. Det vi vill göra är att genomföra en folkomröstning, där du som Botkyrkabo ska få bestämma själv. Först måste en utredning genomföras kring frågor som t.ex. ekonomi och gränsdragningar. Denna folkomröstning bör, enligt vårt förmenande, innehålla tre alternativ:

1) Bibehållen kommun
2) Delning norr/söder
3) Tullinge egen kommun

Ladda ned och läs vårt flygblad här