Populismen är inte vad Botkyrka behöver!

Vilket Botkyrka vill du se om 20 – 30 år?

Populisterna i diverse partier skulle mena på att just deras lilla kommundel nästintill är färdigbyggd. Eller att det bästa för Botkyrkabyggen vore att låtsas som att bolaget inte behöver genomföra en försäljning i Alby för att säkra allmännyttan långsiktigt.

Varför ska Botkyrka ta ansvar för att folk flyttar in till Stockholmsregionen frågar sig populisten? Varför ska just min radhuslänga behöva få ett flerfamiljshus eller några villor i närheten, gnäller grannarna!

Då står populisten där. Redo att ta tag i det missriktade missnöjet. Populismen är oansvarig, kortsiktig, högljudd, onyanserad och något som den som saknar förmågan att tänka större tar till.

Botkyrka förtjänar bättre än att styras av populisterna.

Moderaterna är villiga att ta ansvar för samhällsutvecklingen i ett längre och bredare perspektiv. Botkyrka behöver nämligen fler skattebetalare – inte färre.

Vi vill gärna pröva att sälja ännu fler lägenheter i allmännyttan och vi vill att man startar upp ombildningsprocesser i hela det allmännyttiga beståndet. Vi menar också att miljonprogramsområdena bör omdanas och få en delvis annan estetisk karaktär, genom olika åtgärder. Vi är öppna för mer stadsliknande bebyggelse, inte bara mellan Alby och Hallunda, utan även i exempelvis centrala Tumba.

Botkyrka behöver också, utöver det, öppna upp våra strandnära områden för bostadsexploatering.

Jimmy Baker (M) – kommunalråd