Vi budgeterar för sänkt skatt och lägre investeringstakt

Moderaterna i Botkyrka lägger ett alternativt förslag till ettårsplan för 2015. Vår budget präglas av fokus på välfärden med prioriteringarna främst inriktade på verksamhet för barn, unga, äldre och personer med behov av stöd och hjälp.

Utöver detta finns det även ett utrymme för en välbehövlig skattesänkning på 25 öre, ett förslag som såväl ökar den egna friheten som signalerar att överskott är något som bör återgå tillbaka till skattebetalarna själva.

Vi har även ett lägre driftsnetto än majoriteten och vidare ser vi till att inte öka upplåningen i samma utsträckning som majoriteten, bl.a. genom markförsäljningar, nej till idéhuset i Tullinge och avyttrandet av kommunala fastigheter.

Vi vill vända skattekraftsutvecklingen genom att bl.a. skapa förutsättningar för fler ombildningar, fler nybyggda bostadsrätter och hyreslägenheter samt en mer aktiv hållning gentemot tillskapandet av nya villatomter i kommunen.