Vi behöver skapa förutsättningarna för fler jobb i Botkyrka

Arbetslösheten i Botkyrka är högre än genomsnittet i riket, arbetslösheten ökar och de grupperna som står längst ifrån arbetsmarknaden kommer allt längre ifrån ett arbete. I oktober 2012 var 4858 Botkyrkabor öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd, det är en ökning med 15,7 % bara sedan valet 2010.

Moderaternas arbetsmarknadspolitik handlar i grunden om att skapa förutsättningarna för att människor ska kunna försörja sig själva – antingen genom en anställning eller genom eget företag.

Vår arbetsmarknadspolitik vilar på tre ben:
1) Möjligheten till en kvalitativ utbildning för alla åldrar. Genom att utveckla utbildningssystemet i kommunen skapar vi bättre förutsättningar för människor att hävda sig på arbetsmarknaden.
2) Genom en mer företagarvänlig politik och en tätare dialog med kommunens och regionens näringsliv skapar vi förutsättningar för fler nya jobb.
3) Genom en effektiv coachning, validering och skapandet av fler praktikplatser underlättar vår politik inträdet på arbetsmarknaden för de som står längst ifrån densamma.

Under en alltför lång tid har Socialdemokraterna i Botkyrka inte gjort tillräckligt för att skapa förutsättningarna för att fler Botkyrkaborna ska komma i arbete. Det är hög tid att reformera arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka, med Moderaterna ges Botkyrkaborna större möjligheter till en egen försörjning.

Patrik Forslund (M), gruppledare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Jimmy Baker (M), kommunalråd