Vi behöver göra mer för jobben i Botkyrka!

Socialdemokraterna gör inte tillräckligt för att skapa förutsättningar för fler jobb!

Arbetslösheten i kommunen är högre än genomsnittet i riket och de som står längst ifrån arbetsmarknaden kommer inte in.

Vår jobbpolitik handlar om att skapa förutsättningar för människor att kunna försörja sig själva. Genom en bra utbildning för alla åldrar, kombinerat med ett stort och varierat arbetsutbud, skapar vi möjligheter för fler Botkyrkabor att få jobb.

Vi vill förbättra jobbpolitiken för Botkyrka genom att fokusera på att skapa fler arbetstillfällen och forma en politik där individen alltid står i centrum för arbetsmarknadspolitiken. För att lyckas med detta krävs dels ett utbildningssystem med hög kvalitet och bra möjligheter till praktikplatser – men det krävs även att det hela tiden skapas nya arbetstillfällen bland våra företag.

Genom ett attraktivt företagsklimat så ökar intresset för företagsetableringar i Botkyrka och då blir jobben fler! Det handlar exempelvis om att erbjuda etableringsklara tomter, ha en näringslivsanpassad service och en attityd där kommunen välkomnar nya företagare och alla typer av arbetstillfällen.

Samarbetet med det lokala näringslivet behöver också utvecklas så att gymnasieskolorna får tillgång till den kompetens som finns där. Vi måste anpassa programvalen till den rådande verkligheten på arbetsmarknaden – kopplat till samhällets framtida behov.

Botkyrka har ett stort antal unga under 24 år som idag som varken arbetar eller studerar. En förklaring är att de inte har lyckats fullfölja sin gymnasieutbildning. Detta är ett problem som bl.a. kan lösas genom yrkesinriktade program men också genom kommunal vuxenutbildning (för elever med icke godkänt). En annan, kanske ännu viktigare faktor, är att grundskolan redan från början ger alla barn en bra grund att stå på.

Den styrande majoriteten S+V+MP inrättar gärna olika stödjobb – med dina skattepengar. Men den vägen har man vandrat sedan 1994 och vi ser tyvärr att inte tillräckligt många nya jobb växer fram.

Botkyrka förtjänar en bättre jobbpolitik. Vi måste få hit fler företag och måste se till att fler företag startas här – bara så får vi fler jobb, som bidrar till att finansiera vår gemensamma välfärd.

Botkyrka förtjänar mer – ”lagom” kan bli så mycket bättre!