Vi behöver förändra resursfördelningen av skolpengen

PRESSMEDDELANDE 2011-11-08: Klicka här för att ladda ned dokumentet.

Flera Skolforskare menar att Salsa bidrar till att sänka förväntningarna på vissa elevgrupper och att det i sin tur kan bidra till sämre resultat. Skolverket vill nu göra om Salsa-modellen för att i stället utgå ifrån faktiska provresultat istället för socialbakgrund. Det nya sättet att mäta kan bli verklighet tidigast 2014 (källa Sveriges Radio, 7/11).

– I Botkyrka kommun använder man SALSA som instrument för att fördela skolpengen. Detta har lett till en olycklig snedfördelning av resurserna där t.ex. en elev i Norra Botkyrka får med sig upp till 10 000 kr mer per år än en elev i t.ex. Tullinge i Södra Botkyrka. Detta har vi kritiserat i flera mandatperioder och vi välkomnar att Skolverket nu insett problemen med SALSA. Frågan är bara när S-majoriteten i Botkyrka gör detsamma, undrar Jimmy Baker, kommunalråd (M)

För hela pressmeddelandet se: SALSA

(Besök Skolverkets webbsida för mer information om SALSA.)