Varför stödjer Botkyrka kommun Occupy-rörelsen?

Enkel fråga: (M)
Titel: Varför stödjer Botkyrka kommun Occupy-rörelsen?
Frågeställare: Jimmy Baker
Daterad: 2012-05-31
Ladda ned hela frågan här