Varför stödjer Botkyrka kommun Occupy-rörelsen?

Interpellation: (M)
Titel: Varför stödjer Botkyrka kommun Occupy-rörelsen?
Interpellation: Jimmy Baker
Daterad: 2012-05-31
Ladda ned hela interpellationen här