Varför ska du betala Folkets Hus låneräntor?

Det föreningsdrivna Folkets Hus i Hallunda föreslås, på kommunfullmäktige den 31/3, få kommunal borgen på ett lån på två miljoner kronor. Detta trots att föreningen bedöms ha en stabil ekonomi. Syftet beskrivs vara upprustningar av lokaler och annat.  Vi anser inte att kommunen bör borga för det här lånet då en kommunal borgen är förenat med en risk för kommunen. Om Folkets Hus i Hallunda har en stabil ekonomi så bör de ta upp lånet själva.

Kommunens agerande medför troligen att verksamheterna i Folkets Hus får vissa konkurrensfördelar mot t.ex. privata näringsidkare inom restaurangbranschen eller Upplev Botkyrka AB:s konferensverksamhet. Varför bör just Folkets Hus särbehandlas och få en gräddfil när det gäller kommunal borgen och betalda räntor?

Vi är även mycket tveksamma till avtalets konstruktion, där kommunen åtagit sig att ta på sig 68 % av räntekostnaderna de lån som Folkets Hus intecknar.  När det fortsatta samarbetet med kommunen kommer upp till förnyat beslut, kommer Moderaterna yrka på att kommunen låter Folkets Hus i Hallunda sköta sin egen ekonomi.

Det är väl inte så att en koppling till arbetarrörelsen automatiskt ska ge fördelar när man ska ta lån?