Vårdköerna minskar kraftigt

stetoskop_reflectionI Stockholms län har andelen väntande över 90 dagar på behandling halverats på ett år, från 45 till 21 procent, visar färsk statistik från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Även andelen väntande till mottagningsbesök har sjunkit drastiskt från 38 till 22 procent. Det går både snabbare för patienter att få träffa en specialistläkare och att få en operation eller en behandling.

– På ett år har vi lyckats halvera vårdköerna i Stockholms län vilket är mycket glädjande. Vårt arbete med att öka tillgängligheten och förbättra sjukvården för stockholmarna går i rätt riktning och börjar få effekt säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M).

– Vi får inte glömma bort att det bakom varje siffra står en människa i behov av vård. Det är därför så viktigt att hela tiden fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten och på så sätt fortsätta minska väntetider, köer och onödigt lidande, säger Filippa Reinfeldt (M).

– Varje år ökar väntetiderna under sommarmånaderna. Men jämför vi med åren 2007 och 2008 har köerna halverats. Vi är fortfarande inte nöjda. Vi kommer hela tiden att sträva efter att minska köerna säger biträdande sjukvårdslandstingsråd Lars Joakim Lundquist.

Fakta

Andel patienter som väntande till mottagningsbesök (90 dagar)
Aug 2007  38%
Aug 2008  38%
Aug 2009  22%

Andel patienter som väntat på behandling (90 dagar)
Aug 2007  49%
Aug 2008  45%
Aug 2009  21%

Övrig fakta på SLLs hemsida:
http://www.sll.se/SLL/Templates/NewsPage.aspx?id=50869