Våra ideal och värderingar ska gälla i Sverige

Vi moderater är kompromisslösa kring att det interkulturella samhällsbygget inte ska innebära några kulturrelativistiska eftergifter. Tvärtom, basen måste vara sekulära, västerländska demokratiska värderingar och ideal. När dessa är ömsesidigt accepterade kan interkulturella samtal ta vid.

Jämställdhet mellan man och kvinna, att göra rätt för sig genom att arbeta och betala skatt, respektera demokratin och rättsstaten, samt hysa tolerans för andra är konkreta exempel på värden som vi inte kan kompromissa med.

De rödgröna är så rädda för att stöta sig med vissa grupper (och förlora deras röster) att de är beredda att blunda för hedersförtryck och föråldrad kvinnosyn, se mellan fingrarna för patriarkala mönster och acceptera förortshuliganism. Ni går därför med på särkrav som exempelvis könssegregerade badtider, även om det för jämställdhetskampen femtio år tillbaka i tiden.

Nya undersökningar gjorda bland Botkyrkas skolelever visar att hedersförtrycket lever kvar i kommunen, trots de rödgröna läpparnas bekännelse. Trots att vi påtalat hyckleriet i många år försöker Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet spela med på bägge sidor samtidigt (för att bibehålla sina röster).