Vänortsbesök, Brøndby i Danmark augusti 2012

Botkyrka kommun är vänort med Brøndby kommun i Danmark och Stange kommun i Norge. Varje år träffas de tre kommunernas ledning för att utbyta erfarenheter, idéer och diskutera frågor som rör kommunal förvaltning och utveckling. I år var det Brøndby kommun som stod värd för träffen och från Botkyrka deltog Katarina Berggren (S), Jens Sjöström (S), Jimmy Baker (M) och Åsa Ratcovich (kommundirektör).