Valteknisk samverkan mellan Moderaterna och Tullingepartiet

PRESSMEDDELANDE 2018-10-04

Tullingepartiet ingår valteknisk samverkan med Moderaterna i Botkyrka kommun. Det innebär att partierna tillsammans tar fler mandat i nämnder, bolag, utskott och beredningar m.m. än vad de skulle gjort om de gått fram var och en för sig. I Botkyrka fick Moderaterna efter höstens val 12 mandat och Tullingepartiet 9 mandat. Dessutom är partierna överens om nödvändigheten av att införa kommundelsnämnder i Botkyrka, för att stärka närdemokratin.

-En valteknisk samverkan innebär dock inte ett genomgripande politiskt samarbete. Båda partierna kommer att driva sin egen politik under mandatperioden. Samverkan är just valteknisk och binder inte Moderaterna och Tullingepartiet till en gemensam politik. Men det är helt tydligt för oss att Tullingebornas vilja och önskemål måste tillmätas en större betydelse framöver. Denna samverkan innebär också att vi marginaliserar Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas inflytande, konstaterar Stina Lundgren (M).

-Tullingepartiet får genom överenskommelsen om valteknisk samverkan en representation i nästan samtliga kommunala organ i Botkyrka. I vissa nämnder, bolag och utskott får vi även presidieposter, säger Anders Thorén (TUP).

-Genom dessa poster får vi ökad insyn, och förhoppningsvis ökat inflytande. Vi får även möjlighet att fånga frågor tidigare och att påverka informellt. Vi kommer att kunna driva en skarp oppositionspolitik i viktiga Tullingefrågor, säger Anders Thorén (TUP).

– Vi moderater kommer fortsatt att driva på för en bättre prioritering av kommunens skattemedel med ex. mindre skattemedel till mötesplatsföreningar och vuxenkultur, en ökad valfrihet inom vården, trygghetssatsningar på flera olika nivåer samt en ökad frihet för Botkyrkaborna att bygga om och bygga till sitt eget hem, avslutar Stina Lundgren (M).

För mer information, kontakta:

Stina Lundgren (M)       Anders Thorén (TUP)
Oppositionsråd             Gruppledare
0701-89 62 97              0705-55 03 63