Valmyndigheten bör utreda valrörelserna i Botkyrka

Moderaterna i Botkyrka anser att det finns en grund för Valmyndigheten att granska fallet Botkyrka närmare för att kunna utesluta att valresultatet på kommunal-, landstings- och riksdagsnivå inte utsatts för otillbörlig påverkan.

Finner myndigheten att detta inte går att utesluta, så kräver vi att valobservatörer får övervaka kommunen, den politiska majoriteten och alla dess skattefinansierade valaktiviteter under valåret 2014, där valen till Europaparlamentet samt de allmänna valen skall förrättas. Se skrivelsen i sin helhet:

Skrivelse till Valmyndigheten, daterad 2010-12-09

Läs hela pressmeddelandet här