Valfrihet behövs – även för Botkyrkas äldre

Vi vet att många människor, även äldre, i allt större utsträckning vill kunna välja det alternativ som passar honom/henne bäst. Därför vill vi införa ett kundvalssystem där vårdpengen följer den som behöver omsorgen, vilket skapar kvalitetsutveckling och profileringar. För att människor ska kunna göra rätt val och kunna jämföra kvaliteten vill vi att ett tydligt system ska finnas på Internet för kvalitetsjämförelser mellan kommunens samtliga vårdgivare, i enlighet med de officiella kvalitetsindex som finns att tillgå.

Informationen ska finnas lättillgänglig på såväl kommunens hemsida som tryckt form. Vi ser det som ett problem att kommunen inte kan tillhandahålla boenden för de människor som fått biståndsbeslut för vård och boende.

Kommunen har fattat beslut om byggnationen av dessa, men har inte förverkligat planerna. Konsekvensen blir oroliga människor, böter, långa köer och högre kostnader för kommunen.

Antalet äldre i kommunen ökar framöver, särskilt i de norra kommundelarna. Det kommer att ställa större krav på omvårdnad och på utförarna av omvårdnaden.

Vi anser att de som vill ska kunna bo kvar i eget boende så länge det är möjligt, med stöd av hemtjänst och andra vårdinsatser.