Välfärdens tillväxt skapas av företagandet

Vi behöver satsa mycket mer på att Botkyrka ska bli mer företagarvänligt och få många fler jobbtillfällen för Botkyrkaborna. Vi är en bottenkommun i länet i mätningar av företagsklimatet, år ut och år in. Det är i den privata sektorn tillväxten skapas som möjliggör för finansieringen av den offentliga sektorn.

• Vi behöver välkomna alla typer av företag som vill etablera sig
• Vi ska erbjuda byggklara tomter till låga priser
• Kommunens näringslivskontor behöver förstärkas