Välfärden – måste prioriteras först de närmaste åren

För oss moderater får kvaliteten inom vård, skola och omsorg inte vara något som man ska kunna spara på. Majoriteten, S+V+MP, har under den senaste mandatperioden var duktiga på att låta vård, skola och omsorg spara under den finansiella krisen. Men en sektor låter man fortsätta opåverkat av sparkrav; upplevelse- och cirkusindustrin i Alby. Hur är det möjligt? Förklaringen kan du få av kommunalrådet Mats Einarsson (V), i kommunfullmäktiges talarstol den 20/5:

”Den här typen av verksamhet är en omistlig del av den kommunala kärnverksamheten”

För oss är omsorgen av våra äldre och våra barns utveckling i såväl förskola som skola, viktigare att prioritera i tider då kommunen måste spara. Hur kan någon ge ökade anslag för cirkusverksamhet samtidigt som man skär ner på vård- och skolpersonal? Svaret finns ovan i citatet; gatuteater och clowner är, för socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister, minst lika viktiga som våra äldre och ungdomar.

Under nästa mandatperiod kommer vi alltid att värna kärnverksamheterna. När det är gjort så vill vi pröva om det är möjligt att ge alla Botkyrkabor möjligheten att själva välja vad de vill lägga sina pengar på genom att exempelvis sänka kommunalskatten.

Inom vården så vill vi öppna upp för att andra än kommunen ska kunna få erbjuda äldreomsorg, med andra profilinriktningar och arbetsmetoder. Vi vill att både hemtjänst och äldreomsorg ska kunna erbjudas på det egna modersmålet, om det så är svenska, finska, arabiska, turkiska eller syrianska. På de kommunala boendena måste maten prioriteras högt, liksom möjligheterna för de äldre att påverka hur dagarna ska se ut. Faktorer som upplevd trygghet ska också vägas in, inte bara faktisk ålder, när man ska få en plats på ett särskilt boende. Självklart ska man inte kunna få separera gifta par. Fler särskilda boenden behöver byggas i början av mandatperioden, i både Grödinge/Vårsta och Alby/Fittja.