Valberedningens förslag

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BOTKYRKAKRETSENS ÅRSMÖTE 2016-04-19

Valberedningens förslag utgår ifrån önskemål om en relativt stor kretsstyrelse där samtliga lokalföreningar finns representerade. Valberedningen föreslår antalet ledamöter till nio, inklusive ordförande och vice ordförande samt representant för MUF.

Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2016/17:

Ordförande:
Solveig Nilsson, Tullinge

Vice ordförande:
Andrei Ignat, Tumba

Ledamöter:
Leif Dahlstedt, Grödinge
Kristoffer Lundqvist, Tullinge
Björn Lagerstedt, Tumba
Stina Lundgren, Grödinge
Jimmy Baker, Tumba
Gül Alci, Norra
Ledamot MUF  (utses av MUF enl. stadgarna  § 5 mom. 1 a)

Valberedningens förslag till revisorer med ersättare:

Revisorer:
Lennart Lindström, Tumba
Lars Engström, Tullinge

Ersättare:
Gary Hjelm, Tumba
Sven-Eric Holm, Grödinge

Valberedningen som avger detta förslag har bestått av:
Anders Byrsenius (sammankallande)
Asta Holm
Lennart Lundell
Daulat Ramtri
Gül Alci
Carl Baker