Vad tycker du?

flygblad-2008-12-01-kommunekonomiBara varannan svensk har förtroende för att den kommun man bor i hushållar med skattepengarna på ett bra sätt. Kommunens låneskuld har mer än fördubblats på kort tid. Snart har vi lån på 2 miljarder kronor. Och upplåningen fortsätter. Vad tycker du?

Ladda ned flygbladet här