Vad är kommunens kärnuppgifter?

Vi anser att kommuner i större utsträckning ska välja bort sådant som inte faller inom ramen för välfärd och kvalitet. Skola, utbildning, vård och omsorg är definitivt välfärd och ska ha en hög kvalitet. Våra arenor för idrott och bra verksamhet för ungdomar på deras fritid likaså välfärd. Att ge snabb service och vara tillgänglig för allmänheten, hålla kommunen städad och snygg, röja snö, ta bort klotter och erbjuda trygga miljöer tillhör även det sådant som kommunen ska ha ansvaret för.

Jippon och kulturfestivaler som vänder sig till en extremt lite grupp av människor i och utanför Botkyrka stödjer vi inte. Kommunen ska betala för de tjänster de köper av kommunala bolag, stiftelser och andra organisationer, vi är emot att skattebetalarna utöver detta ska finansiera verksamheten.

Sedan har vi alltid den principen att i stort sett alla tjänster kan och ska utföras av dem som är mest lämpade, oavsett om det är kommunen eller en privat entreprenör.