VA-utbyggnad i Kagghamra, Sibble och Eldtomta

Yrkande: (M)
Politiskt fora: Kommunstyrelsen
Datum: 2012-01-09
Ärende: 10
Företrädare: Jimmy Baker och Anders Peterson
Rubrik: Kagghamra, Sibble och Eldtomta – programuppdrag (KF/2010:299)

Ladda ned hela yrkandet här