Utveckling, framsteg och förändring

Allmännyttan måste förändras, för att kunna stå stark och överleva i morgondagens Botkyrka. Vi moderater är medvetna om att denna förändring känns skrämmande för en del Botkyrkabor. Men ingenting blir bättre av några agiterar för att piska upp skrämsel bland hyresgästerna.

Vi är för mer blandade upplåtelseformer – i alla kommundelar. Fler hyresvärdar än Botkyrkabyggen behövs. Mer bostadsrätter och villor bör åstadkommas där det idag mest finns hyresrätter. Men också det omvända bör eftersträvas. Segregationen kan vi, genom en offensiv samhällsplanering, faktiskt motverka.

För Botkyrka behöver fortsätta att växa, genom förtätningar i kollektivtrafiknära lägen. Men också genom fler hus i sjönära lägen. Vi ser gärna att vi på sikt bygger ihop Alby och Tullinge, Vårsta med Tumba, Hallunda med Alby.

Vår landsbygd är inte färdigbygd! Trafiken som går därigenom ska inte till varje pris stoppas. Vi vill bejaka en exploatering av landsbygden, i första hand där anslutning till ex VA-nätet lätt kan göras. En annan enkel lösning är att fler fritidshus ska kunna få bli åretruntboenden.

Botkyrka har idag ett utmärkt läge som en del av Stockholm. De tjugo minuter i pendlingstid som för tjugo år sedan betraktades som rena landsbygden, räknas idag som nära stan. Närheten till pendeltåg, t-bana, bussar, E4/E20, 225:an och 226:an är därför styrkor att räkna med.

Stockholm växer och vi kan, med en framåtsyftande samhällsplanering, fortsätta att växa, förstärka kommunens skattebas och stå starkare rustade inför framtiden.

Vi måste behålla en öppen attityd mot företagsetableringar och befintliga företag som behöver expandera. Det är inte acceptabelt att företag som växer och nyanställer måste flytta sin verksamhet till Södertälje, som tog emot dom med öppna famnen.

Det är inte acceptabelt att vissa företag har fått kalla handen för att deras profil ”inte passar in”. Vi måste ständigt ha detaljplanelagd mark färdig för företag som vill etablera sig eller expandera.

Den är i den privata sektorn, bland våra företagare, som vårt och landets välstånd skapas. Vi kan inte utvecklas genom att anställa fler och fler i offentlig sektor. Mycket av företagarnas villkor ligger i regeringens händer, men det vi kan göra för att underlätta för företagandet är det vår skyldighet att också göra.