Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna

Det är bra att de tidigare mötesplatserna läggs ner då de inte klarade av att uppfylla sitt syfte. Därför ser vi Moderater positivt på denna förändring som syftar till att fokusera mer på de unga vuxna som är mellan 16–19 år. Det behövs anpassade verksamheter efter målgruppens verkliga situation, dels via uppsökning dels schemalagda aktiviteter. Detta i syfte att få dem att i första hand att återvända till studier eller i andra hand skaffa sig ett arbete. Moderaterna ser gärna att det är kvalitativa aktiviteter som kommer att erbjudas.

Enligt polisen själva har det hänt att kriminella individer involverade i knarkhandeln i Fittja C har frekventerat Ungdomens Hus. Deras närvaro har medfört en risk för att unga människor kan utsättas för påtryckningar och rekrytering till kriminalitet.

Ett steg i rätt riktning vore att börja behandla de mellan 20–29 år som vuxna och hänvisa dem till arbetsförmedlingen där andra vuxna får stöd med att söka jobb och söka utbildning. På det viset kommer de dels hålla till i en annan lokal dels vara upptagna med aktiviteter som tar dem fram i livet samt att individerna får en mer meningsfull vardag.

Det andra som man bör sluta med är att kalla dem för unga vuxna då det har en negativ retorisk effekt som inte uppmuntrar att ta ansvar för sin självförsörjning som man förväntas när man är mellan 20–29 år. När man är 18 år fyllda är man enligt svensk lag vuxen.

Vad har nämnden för plan och strategi för att förebygga en liknande negativ utveckling för de nya verksamheterna för de unga vuxna 16–19 år?

Vilka typer av schemalagda aktiviteter är det man kommer erbjuda i de nya verksamheterna?

Har de nya verksamheterna gjort några besök hos liknande verksamheter i andra kommuner?

Till vilka arbeten ska KAA matcha till för målgruppen 16-18 år utan gymnasiekompetens?

Vad har nämnden planerat för hur man ska hantera målgruppen myndiga vuxna 20–29 år? Var ska deras lokaler finnas och hur kan vi säkerställa en separering från de som faktiskt är unga (under 18 år)?

Stina Lundgren (M)
Willy Viitala (M)
Kia Hjelte (M)
Yngve R K Jönsson (M)