Utveckla Storvreten!

Vi välkomnar att de första stegen nu tas för att ta ett större grepp om Storvreten, ett område som i princip har varit oförändrat de senaste 40-45 åren. Det behövs förtätningar och det behövs såväl fler bostadsrätter som hyresrätter i området. En ännu mer blandad bebyggelse, blandade upplåtelseformer och fler hyresvärdar skulle kunna bidra till att lyfta hela Storvreten.

Vi ställer sig bakom visionen som sådan, samt bakom målsättningen och behovet av att få till stånd 2 000-2 500 nya bostäder i området.

Vi vet att det finns privata aktörer som är villiga att vara med att utveckla området, genom t.ex. förvärv av allmännytta i kombination med nyproduktion av bostäder, i olika upplåtelseformer.

Det vi däremot vänder oss emot är att beredningstiden föreslås bli så lång som tre år. Vi menar på att det uppdraget bör kunna vara färdigt inom ett år.

Det finns ett stort, akut, behov av fler bostäder, i såväl Botkyrka som i hela Stockholmsregionen. Arbetet med att utveckla Storvreten bör därmed ses som särskilt högt prioriterat.