Utveckla Rödstu Hage friidrottsplats!

Turerna kring Rödstu Hages framtid har varit många. Tydligt är att Socialdemokraterna har fått backa kring sin först uttalade vilja att riva friidrottsplatsen och bygga över den helt med bostäder. Detta tack vare att människor från idrottsföreningar i närområdet, men även från hela kommunen, har hört av sig och protesterat.

Vi Moderater ser värdet av att utveckla Rödstu Hage som främst en plats för friidrotten. För oss betyder Bokyrkas traditioner, det vackra läget och idrottsrörelsen uppenbarligen mer än för den socialdemokratiska majoriteten. Det finns andra platser att bygga på i kommunen!

Anläggningen är tyvärr i stort behov av renovering efter många år av sannolikt medveten vanskötsel från Socialdemokraternas sida. Har detta skett för att lättare kunna få acceptans för att riva allting?

Platsen är optimal för friidrotten som är mycket känslig för exempelvis vindar och andra störande aktiviteter som kan pågå runt omkring vid en multiarena. Vi anser att det är hög tid att ta tag i att renovera arenan, tillsammans med de aktörer som redan visat intresse för det, exempelvis idrottsföreningarna och Svenska Friidrottsförbundet i samarbete med kommunen.

Jimmy Baker (M)
Petja Svensson (M)